اگر در سامانه عضو نیستید به قسمت نام نویسی متقاضی بروید و پس از نام نویسی با استفاده از کدملی به عنوان نام کاربری و رمز ورود خود می توانید وارد سامانه شوید.

کاربرانی که قبلا در سامانه ثریا عضو بوده اند از طریق کد ملی به عنوان نام کاربری و نام کاربری ثریا به عنوان رمز عبور می توانند وارد سامانه شوند (در صورت بروز مشکل از قسمت تغییر رمز عبور می توانید نسبت به اصلاح رمز عبور اقدام نمائید)

  در صورتیکه با مشخصات فوق قادر به ورود در سامانه نیستید ، به قسمت نام نویسی متقاضی بروید و پس از نام نویسی با استفاده از کدملی به عنوان نام کاربری و رمز ورود خود می توانید وارد سامانه شوید.