نمایش فرم نمایش فرم

به نام خدا

پرسشنامه طرح بهره‌مندی دانش‌آموختگان برتر از تسهیلات دوره پسادکتری (طرح شهید چمران)

با سلام. این پرسشنامه برای دریافت تجربه شما در استفاده از تسهیلات دوره پسادکتری (طرح شهید چمران بنیاد ملی نخبگان) تهیه شده است. مدت زمان مورد نیاز برای پاسخگویی به این پرسش‌ها، در حدود 5 دقیقه می‌باشد. خواهشمندیم با ارائه پاسخ دقیق خود، در بهبود این طرح ما را یاری فرمایید.

۱۴۰۱/۰۹/۱۵
1
بله. متقاضي بوده‌ام، پذيرفته شده‌ام و توانستم قرارداد با دانشگاه/مؤسسه علمي را به انعقاد برسانم.   بله متقاضي بوده‌ام، پذيرفته شده‌ام اما به مرحله عقد قرارداد نرسيده‌ام.   بله متقاضي بوده‌ام اما توسط بنياد ملي نخبگان پذيرفته نشدم.   خير، از اين طرح بي‌اطلاع بودم ولي تمايل دارم استفاده کنم.   خير، از اين طرح بي‌اطلاع بودم و تمايلي به استفاده ندارم.
براي اطلاع از نحوه استفاده از مزاياي اين طرح مي‌توانيد به وبسايت بنياد ملي نخبگان، بخش تسهيلات و حمايت‌ها، معرفي برنامه‌ها و تسهيلات حمايتي، تسهيلات ويژه دانش‌آموختگان برتر دانشگاهي، طرح شهيد چمران مراجعه بفرماييد.
2
از دوستاني که قبلاً با تسهيلات بنياد آشنايي داشتند شنيدم   با تسهيلات مختلف بنياد در وبسايت اينترنتي آن آشنا شدم   از دانشگاه/مؤسسه علمي ‌خودم از آن مطلع شدم   ساير
3
طرح هاي اولويت محور (حداکثر 80درصد حمايت بنياد)   طرح هاي تقاضامحور (حداکثر 50درصد حمايت بنياد)   طرح هاي صندوق حمايت از پژوهشگران و فناوران (20درصد حمايت بنياد، 80درصد حمايت صندوق)   نميدانم/مطمئن نيستم
4
1394   1395   1396   1397   1398   1399   1400
5
بله   خير
6
بله، به‌صورت رسمي هيئت علمي شده‌ام/در حال هيئت علمي شدن هستم.   بله، به‌صورت پاره‌وقت حق‌التدريس، پسادکتري و... با دانشگاه ارتباط دارم.   خير، فعلا قراردادي با آن دانشگاه/مؤسسه ندارم، ولي در دانشگاه/مؤسسه علمي ديگري اشتغال دارم.   خير، در حال حاضر با مؤسسات علمي دانشگاهي ارتباط کاري ندارم.
7
به دليل عدم وجود فرصت ديگري در آن دانشگاه/مؤسسه براي ادامه همکاري   به دليل عدم تمايل خودم به ادامه همکاري با آن دانشگاه/مؤسسه؛ به خاطر نارضايتي از آنجا   به دليل عدم تمايل خودم به ادامه کار دانشگاهي و اشتغال در موقعيتي ديگر   ساير
8
بله   خير
9
10
11
بررسي سوابق و تأييد مستندات در بنياد ملي نخبگان   يافتن دانشگاه/مؤسسه علمي ميزبان مناسب   انجام فرايندهاي اداري موافقت با طرح، پرداخت حقوق و مزايا و... در دانشگاه/مؤسسه علمي   فرايند داوري پروپوزال در بنياد/صندوق   عقد قرارداد ميان بنياد/صندوق با دانشگاه   پاسخگويي به سوالات و اطلاع رساني از سوي بنياد   پاسخگويي به سوالات و اطلاع رساني از سوي صندوق   شيوه نظارت بر پيشرفت کار توسط بنياد/صندوق   نوع حمايتهاي صورتگرفته از سوي بنياد طبق شيوهنامه شهيد چمران   وجود سقف شش ماه براي آماده سازي پروپوزال   وجود سقف يک سال براي کل پروژه   انتظارات بيش ازحد و غيرمنطقي بنياد/صندوق/دانشگاه از يک پروژه پسادکتري   ساير
12
13
حفظ ارتباط با دانشگاه و ارتقاي سابقه علمي و ايجاد آمادگي براي جذب در دانشگاه   آسودگي از مسئله اشتغال و امرار معاش بلافاصله در دوره ابتداي پس از دانشآموختگي و يافتن فرصت مناسب براي جستجوي مسير اصلي شغلي   امکان تعريف کار پژوهشي در زمينه يکي از اولويتهاي استراتژيک و بسيار مورد نياز کشور   اعطاي کمکهزينه شرکت در مجامع علمي   استفاده از تسهيلات فرهنگي-رفاهي طرح تسهيلات مسکن، ازدواج، بيمه تکميلي و...   ساير
14
14- اگر موفق به دريافت اين تسهيلات نمي‌شديد احتمالاً کدام يک را انتخاب مي‌کرديد؟
15
همچنان در حال پيگيري تصويب پروپوزال/عقد قرارداد هستم.   پروپوزالم در مرحله داوري رد شد.   نتوانستم با استاد راهنما يا مؤسسه علمي/دانشگاه مناسبي به توافق برسم.   به خاطر موانع اداري طرح در بنياد ملي نخبگان، از اين کار منصرف شدم.   به خاطر موانع اداري طرح در صندوق حمايت از پژوهشگران و فناوران، از اين کار منصرف شدم.   به خاطر موانع اداري طرح در مراحل تصويب در دانشگاه، از اين کار منصرف شدم.   ساير
16
17
عضو هيئت علمي در يکي از مؤسسات علمي کشور   کار در يک دستگاه دولتي اعم از وزارتخانه‌ها، مراکز نظامي، آموزش و پرورش و...   تأسيس کسب‌ و کار شخصي يا کار در يک شرکت خصوصي   مشغول به کار در خارج از کشور   در حال حاضر اشتغال به کار ندارم   هيچکدام
18
عضويت هيئت علمي در داخل کشور   انجام پروژه پسادکتري در داخل کشور   کار در يک دستگاه دولتي اعم از وزارتخانه‌ها، مراکز نظامي، آموزش و پرورش و...   تأسيس کسب‌ و کار شخصي يا کار در يک شرکت خصوصي   انجام پژوهش در مراکز تحقيقاتي خارج از کشور   مهاجرت از کشور   هيچکدام
19
20
مشخصات
جستجو
جستجو
از زماني که به تکميل اين پرسشنامه اختصاص داديد صميمانه تشکر مي نماييم. بنياد ملي نخبگان از نظرات ارزشمند شما براي بهبود و ارتقاي اثربخشي اين طرح حداکثر استفاده را خواهد نمود.