نام‌نویسی متقاضی نام‌نویسی متقاضی

اطلاعات فردی
مرد   زن
ايراني   غير ايراني
مجرد   متاهل
خير   بله
اطلاعات کاربری
طول رمز عبور وارد شده برای کاربر باید حداقل 8 کاراکتر و شامل حداقل یک حرف بزرگ لاتین ، حداقل یک حرف کوچک لاتین و حداقل یک عددو حداقل یک کاراکتر غیرعددی و حرفی باشد.
اطلاعات شناسایی
/ /
اطلاعات تماس
اطلاعات شغلی
لطفاً درصورتیکه شغل منجر به درآمد ماهانه دارید، نام شغل ذکر گردد و درغیر اینصورت این بخش تکمیل نشود. مواردی همچون دانشجو، سرباز و... شغل محسوب نمی شود.
ادبي   هنري   قرآني   مخترعين   دانشجوي برتر   دانش آموخته برتر   حوزوي
captcha بازخوانی تصویر