**برای ثبت نام فراخوان سوم جذب در دستگاه های اجرایی به دانا مراجعه فرمایید**
برای دریافت دفترچه اولین فراخوان جذب در شرکت های دانش بنیان و بخش خصوصی اینجا را کلیک نمایید

ورود به سامانه ورود به سامانه