... ...

 

فراخوان ثبت درخواست طرح توسعۀ فعالیت‌های علمی و فرهنگی دانشجویان مستعد تحصیلی کشور در سال تحصیلی 1402-1401 (طرح شهید وزوایی)


 

فرایند ثبت‌نام دانشجویان واجد شرایط شیوه نامه توسعه فعالیت‌های علمی و فرهنگی دانشجویان مستعد تحصیلی کشور (1402-1401)، از هفدهم خرداد ماه آغاز شده است و لازم است دانشجویان اطلاعات و مستندات خود را به همراه تصاویر مربوط، در سامانه سینا بارگذاری یا به‌روزرسانی کنندمتقاضیان حداکثر تا پایان روز چهارشنبه 15 تیرماه 1401 (غیرقابل تمدید) فرصت دارند گزینه «درخواست بررسی پرونده برای بهره‌مندی از پشتیبانی‌های دانشجویی» را از بخش «ثبت درخواست‌ها»در سامانه سینا به نشانی sina.bmn.ir انتخاب و برای بررسی ارسال نمایند.