طرح بررسی وضعیت اشتغال اجتماع نخبگانی طرح بررسی وضعیت اشتغال اجتماع نخبگانی

بنیاد ملی نخبگان برای بررسی وضعیت اشتغال استعدادهای برتر و نخبگان کشور اقدام به جمع آوری اطلاعات زیر نموده است. این اطلاعات کاملا به صورت محرمانه نزد بنیاد ملی نخبگان قرار گرفته و صرفا برای برنامه ریزی بنیاد مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

مرد   زن
مجرد   متاهل
داخل کشور   خارج کشور
دانشجو   دانش آموخته
جستجو
جستجو
دارنده مدال طلاي المپياد دانش آموزي   دارنده مدال نقره يا برنز از المپياد دانش آموزي   دارنده رتبة 1 تا 1000 کنکور سراسري (ورود به دانشگاه از دبيرستان)   دانشجوي نمونه کشوري   دارنده رتبه اول تا سوم المپياد دانشجويي   دانش آموخته رتبه اول تا سوم در ميان هم وروديهاي تحصيلي   دارنده رتبه اول تا دهم در آزمون جامع علوم پايه رشته هاي علوم پزشکي   دارنده رتبه اول تا دهم آزمون پذيرش دستيار پزشکي   دارنده مقالات منتشرشده در همايشهاي علمي و نشريات معتبر ملي و بين المللي   مجري يا همکار طرحهاي پژوهشي   دارنده رتبه اول تا سوم کشوري در جشنوارههاي معتبر (خوارزمي ، رازي و فارابي)   مخترع (داراي اختراع ثبت شده)   دارنده رتبه برتر در مسابقات قرآني   دارنده رتبه برتر در مسابقات ادبي   دارنده رتبه برتر در مسابقات هنري   ساير
تسهيلات دانشجويي   جايزة شهيد دکتر چمران (تسهيلات پسادکتري)   جايزة دکتر کاظمي آشتياني   جايزة شهيد دکتر شهرياري   جايزة شهيد تهراني مقدم (تسهيلات جذب در نهادهاي فناورانه)   طرح شهيد احمدي روشن   وام مسکن   هدية ازدواج   سفرهاي زيارتي   تسهيلات مخترعان   جذب در دستگاه¬هاي اجرايي   جايزة شهيد احدي ( ادامة تحصيل در مقطع دکتري تخصصي)   نظام وظيفة دانشگاهي   نظام وظيفة غير مقيم   نظام وظيفة فناور   تسهيلات برگزيدگان ادبي   تسهيلات برگزيدگان هنري   تسهيلات برگزيدگان قرآني   تسهيلات حوزوي   تسهيلات پشتيباني از استادان سرآمد (پسادکتري جايزه علامه طباطبايي)   ساير   هيچکدام
شاغل   فاقد شغل
۱۴۰۱/۱۱/۱۶