توضیحات توضیحات

طول رمز عبور وارد شده برای کاربر باید حداقل 6 کاراکتر و شامل حداقل یک حرف بزرگ، حداقل یک حرف کوچک و حداقل یک عدد باشد.

تغییر رمز عبور تغییر رمز عبور

فقط کاربرانی که در سامانه ثریا عضویت داشتند و ورود آن ها با مشکل مواجه شده است از این قسمت می توانند برای تغییر رمز عبور استفاده کنند.
/ /
طول رمز عبور انتخابی باید حداقل 6 کاراکتر و شامل حداقل یک حرف بزرگ، حداقل یک حرف کوچک و حداقل یک عدد باشد.
captcha بازخوانی تصویر